jezyk polski English

SPRĘŻYNY GAZOWE

Firma Special Springs należy do światowej czołówki producentów sprężyn gazowych i siłowników azotowych. Sprężyny gazowe mają szereg zalet takich jak możliwość regulowania siły nacisku przez zwiększanie lub zmniejszanie ciśnienia azotu, możliwość pracy w układach połączonych, równomierna siła nacisku oraz kompaktowe wymiary w stosunku do dużej siły rozprężnej, a także brak konieczności stosowania napięcia wstępnego, co powoduje ekstremalnie wydłużoną żywotności liczoną w milionach cykli roboczych.

Firma SpecialSprings jest liderem w opracowywaniu systemów zabezpieczających przed wystrzałem sprężyny czy ich uszkodzeniem wynikającym z zabrudzenia podczas pracy w niekorzystnych warunkach. Do takich systemów należy osłona SKUDO zabezpieczająca przed przedostawaniem się zanieczyszczeń do wnętrza sprężyny, OSAS i OPAS to zabezpieczenia pozwalające na rozładowanie ciśnienia przy przekroczeniu obciążenia. Wszystkie te systemy składają się na koncepcję produkcji LifePlus.

Ponadto wszystkie produkty wykonywane są zgodnie z dyrektywą europejską PED 97/23/EC przy odpowiedniej dbałości o środowisko, oraz są poddawane rygorystycznym testom przyspieszonego zużycia.

sprężyny gazowe


Life Plus Concept
DLACZEGO UFAĆ SPRĘŻYNOM GAZOWYM SPECIAL SPRINGS?
ODKRYJ KORZYŚCI

Special Springs od lat jest pionierem innowacji na rynkach światowych, skupiając się na bezpieczeństwie użytkowania i żywotności oraz niezawodności produktów. Dzięki doświadczeniu firmy Special Springs oraz nowoczesnym technologiom badawczo - rozwojowym opracowano innowacyjną technologie produkcji Lifeplus Concept, do której należy szereg zabezpieczeń: OSAS, OPAS, USAS, SKUDO, służących poprawie bezpieczeństwa oraz wydłużeniu żywotności sprężyn gazowych.

Wszystkie produkty marki Special Springs są tworzone i rozwijane na podstawie ciągłych badań i testów, przy użyciu najnowszych technologii kontroli jakości i bezpieczeństwa, w pełnej zgodności z normami, czego celem jest zapewnienie Państwu najwyższej jakości, trwałości i niezawodności produktów.

Pamiętaj: Nie wszystkie sprężyny gazowe są takie same.
Realna redukcja kosztów
SKUDO to najbardziej zaawansowana osłona przed ciekłymi i stałymi zanieczyszczeniami produkcyjnymi. Osłona SKUDO znacząco poprawia żywotność sprężyny gazowej oraz prowadzi do realnego obniżenia kosztów produkcji.
Bezpieczeństwo przede wszystkim
Sprężyny gazowe Special Springs są wyposażone w trzy aktywne systemy bezpieczeństwa: OSAS, OPAS oraz USAS które chronią sprężynę oraz operatora narzędzia w przypadku wystąpienia awarii.
Innowacyjność i rozwój
Podstawą rozwoju i innowacji w firmie Special Springs jest ciągłe dążenie do uzyskania unikatowych rozwiązań i satysfakcjonujących rezultatów badawczych w celu zapewnienia produktów najwyższej jakości.
SPRĘŻYNY GAZOWE

Aby poprawić trwałość sprężyn gazowych, użytkownik musi postępować zgodnie z zaleceniami dotyczącymi sposobu użytkowania, jak również rygorystycznie przestrzegać, dokładnie wszystkich instrukcji zamieszczonych poniżej.

Sprężyny gazowe muszą być instalowane w narzędziu zgodnie z zaleceniami zamieszczonymi w instrukcji dołączonej do każdej sprężyny gazowej; należy również zawsze stosować oryginalne akcesoria mocujące SPECIAL SPRINGS.

Powierzchnia, na której jest umieszczona sprężyna i powierzchnia kontaktu z tłoczyskiem muszą być doskonale równoległe w celu niedopuszczenia do powstawania bocznych sił, które mogłyby spowodować straty ciśnienia lub przegrzanie.

Powierzchnia styku z tłoczyskiem musi być prostopadła do kierunku skoku sprężania. Powierzchnia styku musi być bardzo dokładnie poprowadzona i twarda w celu niedopuszczenia działania na tłoczysko bocznych sił, które mogłyby spowodować straty ciśnienia lub przegrzanie.

Sprężyny gazowe nie mogą być stosowane w sposób, w którym tłoczysko nie byłoby w pełni swobodne w swoim położeniu sprężania, ponieważ mogłoby to spowodować gwałtowne ruchy, a w konsekwencji uszkodzenia wewnętrzne sprężyny jej rozszczelnienie.

W przypadku, gdyby sprężyna była umieszczona w otworze, korpus tłoka sprężyny musi wystawać co najmniej 5mm. Zaleca się również, aby w przypadku odwrotnie zamontowanych sprężyn, wykonać otwory do odprowadzania cieczy w gnieździe sprężyny.

Nawet jeśli temperatura robocza sprężyn gazowych wynosi od 0˚C do 80˚C, zalecana temperatura robocza wynosi 50˚C. Na specjalne życzenie SPECIAL SPRINGS może dostarczyć sprężyny gazowe zaprojektowane z myślą o zastosowaniu w temperaturze roboczej o zakresie między -20˚C a 200˚C.

Zalecany skok jest podany dla każdego modelu sprężyny gazowej. Jeśli skok jest dłuższy niż zalecany, trwałość wyrobu będzie niższa.

Maksymalna prędkość skokowa jest podana dla każdego modelu sprężyny. Niniejszy dokument ma charakter wyłącznie orientacyjny, a zatem prędkość rzeczywista zależy od warunków użytkowania.

Maksymalna prędkość skokowa jest podana dla każdego modelu sprężyny. Niniejszy dokument ma charakter wyłącznie orientacyjny, a zatem prędkość rzeczywista zależy od warunków użytkowania.

Aby zapewnić możliwie optymalne osiągi wyrobu, zalecamy również okresową kontrolę wzrokową wyrobu umożliwiającą wykrycie ewentualnych nieprawidłowości.

Nie można przekraczać maksymalnej wartości ciśnienia ładowania (w temp. 20˚C), ponieważ grozi to obniżeniem poziomu bezpieczeństwa użytkowania wyrobu. Do ładowania należy stosować wyłącznie azot.

Wszelkie czynności, które mają być wykonywane na sprężynie gazowej (wymiana uszczelki, zmiana ciśnienia, doładowanie gazu lub wymiana złączek między sprężynami) muszą być wykonane przez technika posiadającego specjalne uprawnienia i przeszkolonego przez SPECIAL SPRINGS w zakresie tego typu czynności. SPECIAL SPRINGS może zapewnić szkolenie i wystawić zaświadczenia o uprawnieniach do wykonywania tego rodzaju czynności. W przypadku gdybyście Państwo nie mieli dostępu do tego rodzaju szkolenia, prosimy o kontakt z działem handlowym firmy Motion Precision Punch.